Det årlige selskapsrettskurset under Advokatenes fagdager

Kursdeltagere foran skiltet til Advokatenes fagdager

På årets kurs kan du blant annet høre Wikborg Reins advokater gjøre en analyse av mer enn 100 transaksjoner fra de siste 10 år.

På det årlige selskapsrettskurset under Advokatenes fagdager kan du i tillegg høre disse emnene: 

  • Generalforsamling i praksis – bokstavelig talt
  • Aksjelovens regler om forkjøpsrett – et dårlig kompromiss?
  • Exit-reguleringer i aksjonæravtaler
  • Konsernkontosystemer sett fra et praktisk og rettslig perspektiv
  • Begrensning av selskapets handlingsrom ved opptak av fremmedkapital

Du kan melde deg på hele kurset, eller velge deler av kurset og kombinere dette med andre delemner fra vår spennende og varierte kursmeny.

Sjekk ut hele programmet her.