Europeiske advokatforeninger fordømmer Tyrkias aksjoner mot advokater

Folkerik gate i Istanbul med trikk

Advokatforeningen skriver sammen med de andre organisasjonene at advokaters og domstoler uavhengighet er essensielt for en sterk rettsstat.

Siden juli i 2016 har 1546 tyrkiske advokater blitt tiltalt, 600 advokater er arrestert og 274 advokater har fått lange fengselsstraffer – i gjennomsnitt 7 år. Disse advokatene har utført sitt daglige virke, men anklages for å støtte terrororganisasjoner av tyrkiske myndigheter.

I brevet til tyrkiske myndigheter skriver organisasjonene at advokater spiller en fundamental rolle når det gjelder å sikre menneskerettigheter. Da må de også få utøve sitt yrke uten å frykte trusler, trakassering og andre hindringer.

Les hele brevet her.

Rapport fra Human Rights Watch: "Lawyers on Trial: Abusive Prosecutions and Erosion of Fair Trial Rights in Turkey"