Her er de nominerte til talentprisen 2019 – aldri har nivået vært høyere og søkerne jevnere

I år er deler Advokatforeningen ut Talentprisen for åttende gang, og nivået har aldri vært høyere og jevnere enn blant årets kandidater. Juryen har foretatt vanskelige valg når nominasjonslisten skulle avgrenses, hvilket skaper optimisme på advokatbransjens vegne.

Juridiske talenter ønsker en arbeidsplass som skaper kultur for å være fremoverlent og nytenkende. I vår tid innebærer dette ikke minst at man benytter og utvikler digitale løsninger for å effektivisere eget arbeid og tilby nye tjenester for klientene. Den teknologiske utviklingen frigjør også mer tid for dagens unge og forenkler hverdagen.

Årets Talentpris tildeles det advokatfirmaet som har kommet lengst i sin digitale satsing, slik strategien og den praktiske utviklingen fremkommer i søknaden.

Juryen er imponert over nivået, bredden og omfanget i årets søkermasse. En rekke små og store firmaer har utviklet ambisiøse strategier for sin teknologiske utvikling, og har kommet langt i sin konkrete digitale innovasjon og tjenesteutvikling.   

Årets nominerte til Talentprisen er:

  • Help
  • Simonsen Vogt Wiig
  • Thommessen
  • Wiersholm
  • Wikborg Rein

For mer informasjon, vennligst kontakt Baard Amundsen, kommunikasjonssjef Advokatforeningen, tlf: 922 46 300.

Om Advokatforeningens Talentpris:

Advokatforeningens talentpris går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter. Advokatforeningens Talentpris er delt ut hvert år siden 2012. Vinneren offentliggjøres under advokatfesten ved Advokatenes fagdager i Oslo.

Tidligere vinnere av prisen er: Advokatfirmaet Lund & co (2018), Advokatfirmaet Thommessen (2017), Advokatene på Storkaia (2016), Advokatfirmaet Mageli (2015), Wikborg Rein (2014), Advokatfirmaet Selmer (2013) og Advokatfirmaet Hjort (2012).