Hvordan kan advokatens møte med det offentlige forenkles?

Advokat som snakker i telefonen og ser på en PC-skjerm

Som advokat kommuniserer du med det offentlige gjennom en rekke digitale kanaler, både på egne vegne, og for dine klienter. Fungerer alt hos domstolene, brønnøysundregistrene, kartverket og andre offentlige etater og tjenester godt, eller kan noe bli bedre? Har du erfaringer, tanker eller ideer du tror kan gjøre en forskjell? Er det en digital tjeneste eller løsning du savner, som du har lyst til å foreslå?

Advokatforeningen ønsker en helhetlig gjennomgang av løsningene og prosjektene for digitalisering av tjenester advokatene benytter, ikke minst i justissektoren. Dette gir anledning til også å peke på etablert praksis og regelverk som med fordel kan endres, og gjøre arbeidet for advokatene mer effektivt. Er det systemer som bør samordnes bedre? Er det eksempler på regelverk som bør gjøres mer tilgengelig, eller savner du nye løsninger for lagring og deling av data?

Advokatforeningen starter jakten på gode tiltak som kan gjøre advokathverdagen enklere.

Kom med dine erfaringer, innspill og ideer for en bedre digital arbeidsdag i skjemaet nedenfor.

Digitalisering av advokathverdagen