Kritisk til proposisjon om tilregnelighet

Forsiden av Stortinget i Oslo

Advokatforeningen pekte igjen på at proposisjonen stiller en alt for uklar norm for hvor grensen for tilregnelighet skal gå, på Justiskomiteens andre høring om saken.

Advokat Anders Brosveet fra Advokatfirmaet Elden la fram Advokatforeningens synspunkter på dagens høring. Som ved forrige høring, der Frode Sulland stilte, ble det påpekt at forslaget er for uklart.

- Dette endres ikke av om man skulle endre «alvorlig sinnslidende» til «sterkt avvikende sinnstilstand», sa Brosveet til Justiskomiteen.

Advokatforeningen mener at denne prinsipielt svært viktige grensegangen må lovgiver ha mot til å gjøre selv, og ikke skyve over på domstolene. Uklare definisjoner kan ha store konsekvenser for straffesakskjeden, og forslaget vil:

  • Gi en uklar lovtekst
  • Åpne for rettsulikhet og vilkårlighet
  • Være prosess- og kostnadsdrivende

Les Advokatforeningens notat til Justiskomiteen (pdf)

Du kan se høringen her