Reviderte retningslinjer for Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg

Nærbilde av Fru Justitia-statue

For å sikre at retningslinjene fortsatt er aktuelle og angir rammene for utvalgets arbeid på en tydelig måte, vedtok Hovedstyret 15. mars 2019 en revisjon av retningslinjene.

Revisjonen innebærer i utgangspunktet ingen realitetsendring, men innebærer i korte trekk at:

  • Adgangen til gjenoppnevnelse klargjøres.
  • Utvalgets arbeidsoppgaver konkretiseres.
  • Retningslinjene gjøres kjønnsnøytrale.

Les retningslinjene her.