Kartverket stenger matrikkel og grunnbok for oppdatering i slutten av 2019

På grunn av nye regler som trer i kraft 1. januar 2020, stenges matrikkel og grunnbok for oppdateringer i en periode i desember.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, Seeiendom, E-handel og grunnbok.

Du kan lese mer her