Ny hvitvaskingsguide fra Financial Action Task Force (FATF) for juridisk virksomhet

Alle advokater skal etter hvitvaskingsloven gjennomføre virksomhetsinnrettet risikovurdering for eget firma og utføre risikobaserte tiltak etter loven. Derfor kan det være nyttig å kjenne til at FATF i sommer publiserte en veileder for risikobasert tilnærming i juridisk sektor.

Veilederen adresserer tilfeller hvor risikoen for hvitvasking er særlig høy for advokater, og fremhever kjøp og salg av fast eiendom og virksomheter som særlig utsatte områder. Veilederen tar også for seg utfordringer vedrørende advokatens taushetsplikt. Veilederen kan utgjøre et supplement til vår egen veileder på våre hjemmesider og Tilsynsrådets egen veileder.

Last ned veilederen her

Denne og andre veiledere er tilgjengelig fra våre nettsider om hvitvasking