Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

Les mer

Dette må du vite om ankesiling

Endringer i straffeprosessloven når det gjelder ankesiling, trer i kraft 1. januar 2020.

Les mer

Forvaltningsloven § 36 for fall?

Et flertall i forvaltningslovutvalget vil avskaffe sakskostnadsregelen i forvaltningsloven. Advokatforeningen er sterkt uenig.

Les mer

Sterkt imot forslag om internadvokater

Advokaters opplysningsplikt og taushetsplikt i skattesaker er vurdert av Skatterådgiverutvalget. Utvalget ønsket å beholde advokaters sterke taushetsplikt i skattesaker, men ikke for internadvokatenes del.

Les mer

Frokostseminar om rettstatspolitikk

Advokatforeningen inviterte politikere, interesseorganisasjoner og næringslivet til frokostseminar om rettstatspolitikk den 5.desember

Les mer