Seminar om ungdomskriminalitet

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet 2. mai, der fagmiljøene og politikere skal møtes til samtaler.

Les mer

Nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene

14. februar ble nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene lansert.

Les mer

Kritisk høringsuttalelse til forslaget til ny etterretningslov

Denne uka sendte Advokatforeningen vårt høringssvar på forslaget om ny etterretningslov. Advokatforeningen mener at lovforslaget på flere punkter strider mot EMK.

Les mer

Hvilket advokatfirma er best på innovasjon og ny teknologi?

Tema for Advokatforeningens Talentpris er i år innovasjon, teknologi og kunstig intelligens. Hvor langt har advokatbransjen kommet, og hvem har kommet lengst?

Les mer

Ny lønnskalkulator er klar

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

Les mer

Hvordan få innvilget en søknad om utvidet fritt rettsråd

Flere advokater har gitt uttrykk for at de ofte får avslag på søknader om utvidet bevilling. Advokatforeningen har spurt Statens sivilrettsforvaltning om hva som er årsaken til dette, og hva som kreves for å få innvilget en søknad.

Les mer

Nye retningslinjer for sivile saker

Advokatforeningen har sammen med Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen lagt fram et forslag til retningslinjer som trer i kraft i dag.

Les mer