Kritisk høringsuttalelse til forslaget til ny etterretningslov

Denne uka sendte Advokatforeningen vårt høringssvar på forslaget om ny etterretningslov. Advokatforeningen mener at lovforslaget på flere punkter strider mot EMK.

Det er sjelden Advokatforeningen leverer en så kritisk høringsuttalelse som i denne saken. Vi mener dessuten det er uforsvarlig av departementet å sende ut et så omfattende og inngripende lovforslag, med så store konsekvenser for personvern og rettsikkerhet for hele det norske folk, med så kort høringsfrist.

Høringen har vært forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess, menneskerettighetsutvalget og lovutvalget for IKT og personvern, og alle takkes for et godt og grundig arbeid.

Les vårt høringssvar her