Ny lønnskalkulator er klar

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

Kalkulatoren viser gjennomsnittlig brutto årslønn i 2018 (summen av fastlønn og resultatavhengig lønn), og er basert på tall som medlemmene selv har oppgitt. Avvik kan derfor forekomme. For ansatte advokater og fullmektiger i advokatfirmaer viser kalkulatoren også hvor stor prosentandel den resultatavhengige delen utgjør av den totale lønnen, i tillegg til å angi hvor utbredt resultatavhengig lønn er.

Prøv kalkulatoren her (for medlemmer)