Nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene

14. februar ble nye etiske retningslinjer for de juridiske fakultetene lansert.

Retningslinjene er resultatet av et felles prosjekt mellom de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra studentforeningene MinoJur, JURK, Congregatio Forensis og Juristforeningen, samt to faste medlemmer fra administrasjonen ved Det juridisk fakultet i Oslo.

Retningslinjene er særlig utarbeidet med sikte på å tydeliggjøre varslingsrutiner, også i situasjoner der studenter deltar på manuduksjoner, studentarrangementer eller lignende i regi av private aktører/advokatfirmaer, også utenfor fakultetets område. De tre juridiske fakultetene har dermed et felles mål om at retningslinjene skal tydeliggjøre at studenter kan kontakte sitt fakultet for bistand også ved hendelser på studentarrangementer i regi av andre, noe som innebærer en tydeliggjøring av både ansvar og varslingsrutiner.

Advokatforeningen stiller seg bak retningslinjene. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å etterleve retningslinjene – både ved arrangementer i fakultetets regi, men også ved arrangementer i regi av studentforeningene og private aktører.

Retningslinjer for de juridiske fakultetene

Spesielle varslingsrutiner for Det juridiske fakultet i Oslo