Nye retningslinjer for sivile saker

Advokatforeningen har sammen med Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen lagt fram et forslag til retningslinjer som trer i kraft i dag.

Målet for retningslinjene er at de skal tas i bruk som felles retningslinjer i tingrettene og lagmannsrettene.

Retningslinjer tingrett (pdf-dokument)

Retningslinjer lagmannsrett (pdf-dokument)

Klikk her for flere retningslinjer og maler for bl.a. planmøte