Seminar om ungdomskriminalitet

Bein med jeans og sko som går på brostein

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet 2. mai, der fagmiljøene og politikere skal møtes til samtaler.

Det pågår for tiden en viktig debatt i media om ungdomskriminalitet og straff av ungdom. I Norge har vi hovedsakelig en kunnskapsbasert kriminalpolitikk. Det er samspillet mellom fag og politikk som har gjort Norge ledende på strafferettspleie. Vi kan derfor vise til noen av de beste resultatene i verden på dette området. Den kunnskapsbaserte kriminalpolitikken utfordres når presset mot politikerne om å vise handlekraft øker.

Advokatforeningen og Riksadvokaten ønsker gjennom dette seminaret å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger.

Programmet er bredt sammensatt, med både politikere og andre sentrale aktører. Blant annet deltar justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, leder av justiskomiteen Lene Vågslid, politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold, barneombud Inga Bejer Engh, konstituert direktør i Konfliktrådet Sigrid Bay og Ingun Fornes fra Universitetet i Bergen

Les hele programmet her.

Seminaret er åpent for alle og gir 3 juridiske timer til medlemmer.