Renten settes ned

Renten på Advokatforeningens fordelsavtale for foreningens medlemmer i Handelsbanken settes ned

Les mer

Etterutdanningskravet – i ny og enklere utgave

Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, og skal selv erklære hvor mye etterutdanning du har gjennomført.

Les mer

Drøftinger om salærsats

Advokatforeningen har nylig vært i drøftinger med Justis- og beredskapsdepartementet om rettshjelpssalæret for 2020.

Les mer

Utvalgte nyheter fra regjeringserklæringen

Den nye flertallsregjeringen har levert sin erklæring. Her er et utvalg saker som kan berøre deg.

Les mer

Advokatforeningen lanserer studentmedlemskap

Nå kan jusstudenter melde seg inn i Advokatforeningen – gratis! Her får du innsikt og kunnskap om advokatetikk og andre temaer du vil ha glede av som advokatfullmektig og senere som advokat.

Les mer

Ny veileder for etterlevelse av hvitvaskingsreglene

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har publisert ny veileder for advokaters etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

Les mer

Etterutdanningsperioden er utløpt

Etterutdanningsperioden for 2014-2018 er nå utløpt. Vi gjør for tiden opp perioden og vil ta imot søknader om godkjenning av kurs frem til 31. januar.

Les mer