Advokatforeningen lanserer studentmedlemskap

Studenter i trappen ved juridisk fakultet

Nå kan jusstudenter melde seg inn i Advokatforeningen – gratis! Her får du innsikt og kunnskap om advokatetikk og andre temaer du vil ha glede av som advokatfullmektig og senere som advokat.

Gjennom ulike tilbud og foreningsaktiviteter vil du kunne styrke ditt nettverk og din forståelse for advokatbransjen, slik at du kan ta reflekterte og gode karrierevalg. Du kommer tettere på advokatbransjen, de muligheter den gir og de menneskene som jobber der.

Som studentmedlem får du blant annet:

  • Gratis medlemskap ditt første år som advokatfullmektig
  • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement
  • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, med bedre forutsetninger for gode karrierevalg
  • Kunnskap om advokatetikk og Regler for god advokatskikk
  • Retningslinjer om taushetsplikt og interessekonflikter for studenter som arbeider i advokatfirma
  • Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig med forslag til ansettelsesavtale for fullmektiger
  • Elektronisk nyhetsbrev fra Advokatforeningen og Advokatbladet
  • Rabaterte priser på kurs i regi av JUS og Advokatforeningen

Ta det første steget inn i advokatbransjen allerede i dag. Meld deg inn i Advokatforeningen.

Våre studentsider

Bli medlem