Etterutdanningskravet – i ny og enklere utgave

Advokat sitter ved bord og skriver

Nå slipper du å søke om godkjenning av timer, og skal selv erklære hvor mye etterutdanning du har gjennomført.

Ved nyttår gikk vi inn i en ny etterutdanningsperiode, og representantskapet har vedtatt viktige endringer i regelverket. Her er hovedpunktene:

  • Omfanget i kravet, 80 timer på fem år, videreføres.
  • Minstekravet for hvor langt et kurs må være for å gi etterutdanningspoeng, reduseres fra to til én time.
  • Ved gjennomføring av kurs hos Advokatforeningen eller JUS registrerer du deg ved oppmøte eller avslutning, som tidligere. Timene legges da automatisk inn under din profil på «Min side» på Advokatforeningens nettsted, også dette som tidligere.
  • Ved gjennomføring av kurs hos andre tilbydere, som for eksempel i eget firma, behøver du ikke lenger søke Advokatforeningen om å få kurset godkjent. Nå skal du selv vurdere om slike kurs oppfyller kravene i etterutdanningsordningen.
  • Slike kurs kan du velge å registrere på Advokatforeningens «Min side», eller du kan holde oversikt over dem på annen måte. Du må uansett ta vare på dokumentasjon.
  • Ved slutten av etterutdanningsperioden vil ikke lenger Advokatforeningen telle hvor mange etterutdanningspoeng du har, men du bli bedt om selv å erklære hvor mye etterutdanning du har tatt. Det kan bli tatt stikkprøver hos tilfeldig utvalgte medlemmer.

De nye reglene innebærer en forenkling av etterutdanningsordningen. Du behøver ikke være bekymret for at dette representerer en nedprioritering av kompetanseutvikling og advokatetikk fra Advokatforeningens side. Det vil bli sendt ut minst like mye informasjon om etterutdanning, og gitt minst like mange og gode kurstilbud rundt om i hele landet.