Etterutdanningsperioden er utløpt

Etterutdanningsperioden for 2014-2018 er nå utløpt. Vi gjør for tiden opp perioden og vil ta imot søknader om godkjenning av kurs frem til 31. januar.

Søknader om godkjenning av timer som er tatt i løpet av etterutdanningsperioden lastes opp på Min side. På Min side kan du også få oversikt over timene dine.

Det er for tiden stor pågang og det må dessverre påregnes forsinkelser i saksbehandlingen.

Kurs som er arrangert av JUS og Advokatforeningen blir godkjent automatisk uten søknad.

Les mer om hvilke krav som gjelder for å få godkjent etterutdanning her: https://www.advokatforeningen.no/kurs-og-etterutdanning/obligatorisk-etterutdanning/

Ny periode – nye regler

Representantskapet vedtok i mai 2018 å videreføre kravet om etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer. Fra og med 2019 er det lagt opp til at etterutdanningen ikke lenger skal godkjennes etter søknad. I stedet skal medlemmene selv erklære omfanget av gjennomført etterutdanning ved periodens slutt.

Advokatforeningens medlemmer vil fortsatt kunne benytte Min side for å holde oversikt over gjennomført etterutdanning. Kurs som er arrangert av JUS og Advokatforeningen vil som før bli automatisk registrert og være tilgjengelige på siden.