Renten settes ned

Renten på Advokatforeningens fordelsavtale for foreningens medlemmer i Handelsbanken settes ned

Ny rente innenfor 75% av boligens verdi blir:

  Nominell rente Effektiv rente
Boliglån 1,95% 2,01%*
Boliglån Ung 18 - 33 år 1,90% 1,96%

Renten for boligkreditt forblir uendret.

*Effektiv rente beregnet ved annuitetslån kr 2 000 000 nedbetalt over 20 år.

Renteendringen skjer med virkning fra 6. mars 2019.

Se mer informasjon om Advokatforeningens fordelsavtale i Handelsbanken