Uttalelse til FN om situasjonen i Tyrkia

Menneskerettighetsutvalget har sammen med advokatorganisasjoner fra hele verden gitt innspill i forbindelse med Tyrkias rapportering til FNs menneskerettighetsråd.

Advokatforeningens menneskerettsutvalg har de seneste årene fulgt situasjonen for våre tyrkiske kolleger nøye. I forbindelse med Tyrkias forestående rapportering til FNs menneskerettighetsråd, såkalt UPR, har Advokatforeningens menneskerettsutvalg valgt å gi innspill til sentrale tema. Dette gjøres i koalisjon med en rekke andre advokatorganisasjoner fra hele verden.

Bekymringene våre går i korte trekk ut på at domstolene ikke lenger kan anses uavhengige, og at våre tyrkiske kollegaer straffeforfølges vilkårlig i strid med internasjonalt aksepterte regelverk.

Følgende internasjonale organisasjoner er med på innspillet:

International coalition of legal organisations: The Law Society of England & Wales; International BarAssociation’s Human Rights Institute; Bar Human Rights Committee of England & Wales; Conseil National des Barreaux; European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights; Lawyers for Lawyers; Lawyers’ Rights Watch Canada; Norwegian Bar Association, Human Rights Committee; International Observatory of Endangered Lawyers; Paris Bar, Human Rights Institute; German Bar Association, Human Rights Committee; Geneva Bar Association, Human Rights Commission; Abogacía Española – Consejo General; UIA –International Association of Lawyers.

Les innspillet fra organisasjonene her