Frode Sulland leder representantskapets arbeidsutvalg

Representantskapet er Advokatforeningens høyeste organ. Et nyopprettet arbeidsutvalg skal gi representantskapet en mest mulig fri og uavhengig rolle.

Les mer