Forslag om ankesiling vedtatt

Nærbilde av løvestatue utenfor Stortinget

Regjeringens forslag om å fjerne ubetinget ankerett i straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme på over seks år, ble denne uken vedtatt på Stortinget.

Det har tidligere vært åpnet for ankesiling i saker med strafferamme under seks år, men det vi nå også gjelde for saker med strafferamme over seks år.

Advokatforeningens forsvarergruppe har uttalt at de er kritisk til regjeringens forslag. I en kronikk i Aftenposten, skrev forsvarergruppens leder Marius Dietrichsson at effektivisering i rettssalen kan gå ut over rettssikkerheten og at «alvorlige drapssaker risikerer å bli endelig avgjort uten at aktørene får snakke med dommeren, uten meddommere, muntlighet, bevisumiddelbarhet og andre sentrale rettssikkerhetsgarantier.»

Lenke til proposisjonen

Voteringsoversikt Stortinget

Marius Dietrichssons kronikk i Aftenposten