Stor satsning på mekling

I samarbeid med flere aktører i bygg- og anleggsbransjen har Advokatforeningen inngått avtale om å opprette et meklingssenter.

Advokatforeningens meklingsutvalg har lenge arbeidet med å gjøre mekling til en bedre kjent konfliktløsningsmetode, både blant advokater og deres klienter. For å komme i gang vil senteret tilby mekling i bygg- og anleggssaker, men over tid skal det også bygges opp det samme for andre bransjer, slik som arbeidsrett og forsikring. Også andre områder hvor det oppstår konflikter er egnet for å mekle, det er derfor spennende å starte utviklingen av senteret.

Senteret skal arbeide for økt bruk av mekling og tilby lister over sertifiserte meklere innen ulike fagområder. Meklingssenteret vil også arbeide med å kvalitetssikre kompetansen til meklere bla. gjennom en co-mekler ordning. Denne ordningen er for sertifiserte meklere som ennå ikke har meklet noe særlig. De vil få tilbud om å være co-mekler sammen med en erfaren mekler, og på denne måten bygge sin kompetanse og få erfaring.

Meklingssenterets sekretariat vil ledes av Morten Tveten, advokat i SANDS og medlem av meklingsutvalget. Tveten vil dele sin tid mellom advokatstillingen i SANDS og meklingssenteret. Senteret har kontorplass i Advokatforeningens lokaler.