Anbefaling for samhandling i gjennomføring av digitale straffesaker

Inngangspartiet til Oslo tinghus

Advokatforeningen har, sammen med en rekke aktører, utarbeidet en anbefaling som skal bidra til en god og effektiv gjennomføring av digitale straffesaker og sikrer en mer enhetlig praksis.

Arbeidsgruppen har bestått av advokat Arild Dyngeland, advokat Mette-Julie Sundby, tingrettsdommer Frode Støle, lagdommer Espen Ødegaard, statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød, statsadvokat Magne Nyborg, politiinspektør Knut Erik Huseby, politiadvokat 2 Kjetil Jansen og seksjonssjef Robert Envik. 

Arbeidsgruppen gir anbefalinger på følgende områder:

  • Krav til digital kopisak og digitale utdrag
  • Oversendelse av digital kopisak og digitale utdrag
  • Gjennomføring av det digitale rettsmøtet
  • Særlig om store/langvarige straffesaker

Anbefalingen gjelder behandlingen av straffesaker for ting- og lagmannsrett. Anbefalingen gjelder ikke sakstyper som er undergitt særskilte saksbehandlingsregler på grunn av krav til skjerming av informasjon.

Innspill og synspunkter kan formidles her:

postmottak@riksadvokaten.no

Politi/påtalemyndigheten:

digitaledomstoler@domstol.no

Merk gjerne henvendelsen: innspill gjennomføring av digitale straffesaker.

Les hele anbefalingen her (pdf)