Oslo Legal Hackathon 2019

Advokatforeningen er også i år stolt samarbeidspartner med Oslo Legal Hackathon.
Dette er andre året Oslo Legal Hackaton blir arrangert.

Årets Legal Hackathon har 26 samarbeidspartnere, deriblant 12 av landets største advokatfirmaer.

Hovedformålet er å finne nye innovative løsninger som enten forbedrer og effektiviserer forretningsmessige løsninger innenfor juridisk sektor, eller gir lettere tilgang til å forstå og håndheve sine juridiske rettigheter.

Oslo Legal Hackathon er et 24-timers event der deltagerne får muligheten til å arbeide i multidisiplinære lag, som kombinerer kunnskap og erfaring fra jus, teknologi og design for å skape LegalTech-løsninger som gagner samfunnet og næringslivet.

Oslo Legal Hackathon søker deltakere med bakgrunn fra jus, design og teknologi som brenner inne med ideer om hvordan gjøre advokatbransjen mer effektiv eller hvordan gjøre jus mer tilgjengelig for folk flest.

Er du interessert kan du lese mer på www.legalhackathon.no. Søknadsfristen er 21. juni.