Wikborg & Rein kåret til landets fremste på tech innovasjon

Wikborg & Rein mottar årets Talentpris for å være ledende med sin satsing på teknologi og digitalisering, og særlig hvordan firmaet involverer unge talenter. Aldri før har konkurransen vært tøffere, og juryen beskrev det som ekstremsport å peke ut årets vinner.

Talentprisen 2019 gikk i år til Advokatfirmaet Wikborg & Rein. Juryen peker på at nivået og innsatsen på digital innovasjon i den norske advokatbransjen, er imponerende høyt. Wikborg & Rein hedres for å være modig i sin teknologiske innovasjon, og for å ha utviklet et sterkt faglig fellesskap som strekker seg utenfor egen virksomhet.

Digitalisering integrert i bedriftskulturen

Den prestisjetunge prisen ble overrakt av jurymedlem og daglig leder Merete Nygaard i Lawbotics. I fjor ble hennes selskap kåret til et av landets mest innovative oppstartsselskaper, og hun ble i tillegg nominert til årets ledertalent. Nygaard uttrykte at juryen var svært imponert over nivået blant de innsendte bidragene. Vinnerens evne til å skape en bedriftskultur med teknologi og det digitale i sentrum, ble fremholdt som spesielt avgjørende.

– Vinneren har skapt en kreativ strategi og en innovasjonskultur som gjennomsyrer måten advokatene arbeider på. Wikborg & Rein er modig og tør å tenke nytt. De har utviklet et fellesskap som strekker seg utover den teknologiske satsingen – og som peker mot innovasjon i hele firmastrukturen, sa Nygaard om årets vinner av Talentprisen 2019.

Norsk advokatbransje er digital

I sin tale før prisen ble delt ut, beskrev hun en norsk advokatbransje som er våken og digital fremoverlent.

– Når unge jurister skal ut å søke jobb tror jeg mange har ett felles kriterium: Følger dette advokatfirmaet med på den utviklingen jeg merker på kroppen hver dag? Forbereder de seg på den fremtiden vi er på vei inn i, slik at jeg vil være omgitt av kolleger, i en bedriftskultur, der jeg kan utvikle min kompetanse på en offensiv måte?

Nygaard sa videre at hun ofte hører folk si at den norske advokatbransjen henger bak i den digitale utviklingen sammenlignet med andre land og andre bransjer. Det er hun uenig i.

– Jeg er ikke så sikker på at dette er riktig. Juryen i årets Talentpris ser tvert imot at nivået og innsatsen på digital innovasjon i den norske advokatbransjen, er imponerende høyt, sa hun.

Sylskarp konkurranse i tetsjiktet

Juryen i Advokatforeningens talentpris ledes av tidligere høyesterettsdommer, Liv Gjøstad. Med mange svært gode søknader i år, ble listen lagt skyhøyt. Wikborg & Rein ble kåret til vinnere særlig på grunn av sin innsats med å la alle nyansatte ta del i digitaliseringen av firmaet fra første dag. De har sin en egen praktikantordning spesielt for studenter som ønsker innsikt i en digital advokathverdag og i tillegg har advokatfirmaet utviklet et fag på Norges Handelshøyskole under navnet «Kunstig Intelligens og robotisering» - hvor advokater fra firmaet underviser. De andre nominerte i år var Help Forsikring, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Advokatfirmaet Thommessen og Advokatfirmaet Wiersholm

Talentprisjuryens begrunnelse

"Juryen ser at alle de advokatfirmaene som søkte årets Talentpris, satser aktivt på bruk av digitale løsninger for å effektivisere advokatenes arbeidshverdag og utfase rutinearbeid.  Juryen har derfor måttet legge lista høyere enn antatt – og sett etter firmaer som har arbeidet bevisst for å skape en innovasjonskultur blant advokatene. 

Alle årets nominerte har kommet langt i den teknologiske utviklingen, og hver av dem har elementer som gjør at de kunne ha fortjent Talentprisen. Men juryen må utpeke en vinner. Juryen mener at vinneren har skapt en kreativ strategi og en innovasjonskultur som gjennomsyrer måten advokatene arbeider på. 

Vinneren er modig og tør å tenke nytt, og har utviklet et fellesskap som strekker seg utover den teknologiske satsingen – og som peker mot innovasjon i hele firmastrukturen.

Juryen har bedt meg om å fremheve følgende i søknaden fra årets vinner:

  • Alle nyansatte tar del i digitaliseringen av firmaet fra første dag, og må sette seg inn i nye verktøy.
  • Hver advokat involveres aktivt når ny teknologi tas i bruk og arbeidsmetodikk utvikles.
  • AI-verktøy benyttes i firmaet i dag, og da ikke bare maskinlære.
  • Firmaets retningslinjer og kultur tilrettelegger for samarbeid med innovative næringslivspartnere, grundere og legaltech miljøer, og firmaet strekker seg aktivt ut mot aktører utenfor bransjen, der dette kan gi et felles digitalt løft.
  • De har lansert en egen praktikantordning spesielt for studenter som ønsker innsikt i en digital advokathverdag.
  • De gir advokater i firmaet mulighet til å lære seg programmering.
  • De har utviklet et fag på NHH under navnet «Kunstig Intelligens og robotisering» - hvor advokater fra firmaet underviser."

Om Advokatforeningens Talentpris

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Advokatforeningens Talentpris blir delt ut på advokatfesten under Advokatenes fagdager i Oslo.

Tidligere vinnere av prisen er: Advokatfirmaet Lund & Co (2018), Advokatfirmaet Thommessen (2017), Advokatene på Storkaia (2016), Advokatfirmaet Mageli (2015), Wikborg Rein (2014), Advokatfirmaet Selmer (2013) og Advokatfirmaet Hjort (2012).

For mer informasjon, vennligst kontakt: Baard Amundsen, kommunikasjonssjef Advokatforeningen, tlf: 922 46 300.