Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.

Les mer