Hvitvaskingsloven – nye hjelpemidler for advokater

Del av glassfasade på forretningsbygg

Vi har omfattende informasjon på våre nettsider om advokaters plikter etter hvitvaskingsregelverket. Nå har vi lagt ut nye skjemaer til bruk ved kundetiltak etter den nye loven.

Hvitvaskingssidene finner du her

Det er ingen plikt til å bruke skjemaene for kundetiltak. Skjemaene er ment som et hjelpemiddel som kan gi en avsjekk på om alle pålagte tiltak er fulgt. Vi minner om at dersom utfylling av skjemaene tas inn i firmaets hvitvaskingsrutiner, er det viktig at skjemaet tilpasses firmaets øvrige rutiner og virksomhetsrettede risikovurdering. Skjemaene er tilpasset den nye loven, og finnes både for fysiske og juridiske personer som klienter.

Skjemaene finnes her.

Har du behov for en kjapp innføring i de viktigste endringene som kom med ny hvitvaskingslov? Advokatforeningen har et to timers-kurs 24. april kl 17 i Oslo.

Les mer her