Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

Bybilde som reflekteres i glassvinduer på kontorbygg

Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.

Advokatforeningen har sammenstilt lønnsdata fra 2018 og resultatene presenteres i årets lønnsstatistikk. Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer som er ansatte advokater og viser blant annet at hele gruppen har en lønnsvekstutvikling i 2018 på -0,1 %, etter at tallgrunnlaget for 2017 har blitt inflasjonsjustert.

Ser vi på utviklingen over tid viser det seg derimot at kjøpekraften for ansattadvokater har blitt svekket med nesten 9 % fra 2011 til 2018.

Sammenlignet med andre grupper

Ansattadvokater hadde i gjennomsnitt en lønnsutvikling som mer enn kompenserte for inflasjonen fram til 2014, men tendensen har vært negativ etter dette. Disse advokatene opplevde et betydelig fall etter 2014. Veksten i advokatlønninger skiller seg imidlertid ikke sterkt fra den generelle årslønnsveksten fra i andre sektorer. Selv om de årlige svingningene er større enn i andre sektorer, så viser tallene at lønningene jevnt over følger tendensen i resten av samfunnet.

Siden 2011 har organisasjonsadvokater og offentlige ansatte advokater hatt en god og jevn nominell lønnsvekst, særlig i årene fra 2012 til 2014. Bildet er mer sammensatt for ansattadvokater, advokatfullmektiger og bedriftsadvokater.

Resultatavhengig lønn er normen

Nesten 9 av 10 av ansattadvokater har resultatavhengig lønn. I gjennomsnitt utgjør slike utbetalinger mindre enn 15 % av totallønnen, noe som kan være et tegn på at bonus og provisjon er vanskelig å oppnå. Bare 5 av 10 av advokatfullmektigene i advokatfirma har resultatavhengig lønn, og denne utgjør mindre enn 5 % av lønnen.

Hele rapporten kan lastes ned her (krever innlogging)

Ta kontakt med Martin Kaasgaard Nielsen for å få tilsendt hele rapporten i pdf-format