Profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling: Uendret premie for 2020

For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Les mer

Revidert Løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen har arbeidet med revidering av Løsørelisten. Den reviderte Løsørelisten er nå klar. Det er foretatt en del endringer, både i den innledende teksten og den punktvise oppramsingen.

Les mer

Advokatforeningen har uendret pris på profesjonsansvarsforsikring for 2020

Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.

Les mer