Profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling: Uendret premie for 2020

For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Les mer

Lovutvalg skal evaluere eiendomsmeglingsloven

Eiendomsmeglingsloven er i liten grad endret siden 2007, og Regjeringen har nå nedsatt et utvalg som skal evaluere loven.

Les mer

Revidert Løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen har arbeidet med revidering av Løsørelisten. Den reviderte Løsørelisten er nå klar. Det er foretatt en del endringer, både i den innledende teksten og den punktvise oppramsingen.

Les mer

Advokatforeningen har uendret pris på profesjonsansvarsforsikring for 2020

Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.

Les mer

Internasjonale advokatforeninger med opprop om Tyrkia

Advokatforeningen krever sammen med flere internasjonale organisasjoner at Tyrkia må stoppe angrepene på rettstaten og advokater.

Les mer

Alternative statsbudsjett 2020

De alternative budsjettene fra opposisjonspartiene er klare. Flere av partiene ønsker å øke reisegodtgjørelsen.

Les mer

Årstalen 2019 – forvaltningen overtar og uskyldspresumsjonen presses

Årstalen 2019 beskrev hvordan uskyldspresumsjonen moderer staten og får den til å kontrollere sine anklager. Etterfølgelse av den vil dermed gi oss grunnlag for vår tillit til staten.

Les mer

Modernisering av MVA-systemet

Skatteetaten melder om at et konkret forslag til modernisering vil komme i løpet av 2020.

Les mer

Medlemstilbud: Tradisjonsrike Hotel Bristol i Oslo

Hotel Bristol åpnet dørene i 1920 og har siden den gang vært et av Oslos mest populære samlingspunkt. Hotellet har gjennomgått en større renovering de siste to årene hvor alle hotellrom, korridorer og konferanserom er renovert samtidig som den historis...

Les mer

Ny rapport: Advokatbransjen er en attraktiv verdiskaper

Menon Economics har levert rapport om advokatbransjen som verdiskaper i norsk næringsliv. Rapporten viser blant annet at advokatbransjen har den høyeste verdiskapningen per ansatt i rådgivernæringen.

Les mer

Ny veiledningsfunksjon i saker med mindreårige ofre for menneskehandel

Bufdir har opprettet en veiledningsfunksjon for tjenester som kommer i kontakt med mindreårige ofre for menneskehandel.

Les mer

Oppfølging av NAV-skandalen og kurs i EØS-regelverk

Advokatforeningen er i dialog med Justisdepartementet om oppfølging av NAVs feiltolkning av EØS-regelverket, og arrangerer kurs om emnet 10. desember.

Les mer