Advokatforeningen har uendret pris på profesjonsansvarsforsikring for 2020

Vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudet om sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet, og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

Advokatforeningens tilbud dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner. Forsikringen dekker også økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat. Kommunikasjonsbistand ved negative påstander i media og bistand og rådgivning ved dataangrep er også dekket. Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA.

For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.

Priseksempler:

5 mill. NOK i sikkerhetsstillelse og 5 mill. NOK i forsikringssum koster 6 460,-

5 mill. NOK i sikkerhetsstillelse og 8 mill. NOK i forsikringssum koster 9 025,-

8 mill. NOK i sikkerhetsstillelse (som prinsipal) og 8 mill. NOK i forsikringssum koster 9 466,-

Her kan du lese mer om tilbudet og ved å benytte premiekalkulatoren finne ut hva en forsikring vil koste for deg.