Internasjonale advokatforeninger med opprop om Tyrkia

Yrende gateliv i Ankara

Advokatforeningen krever sammen med flere internasjonale organisasjoner at Tyrkia må stoppe angrepene på rettstaten og advokater.

Rettssikkerhetsorganisasjoner og advokatforeninger i hele verden har lenge vært bekymret for situasjonen for domstolene, advokater og rettsikkerheten generelt i Tyrkia. Derfor har flere organisasjoner nå gått sammen for å publisere et opprop i protest mot det som skjer. 

I oppropet kommer organisasjonene med tre anbefalinger:

  • Tyrkia må umiddelbart stoppe vilkårlige arrestasjoner av advokater og dommere, og trekke tilbake anklagene mot dem som allerede er arrestert, med mindre det fines troverdige bevis som følger internasjonale rettssikkerhetsstandarder.
  • Trekke tilbake lover som hindrer advokater i å utføre arbeidet sitt og som truer rettssikkerheten.  
  • Trekke tilbake lover som hindrer en uavhengig domstol.

Du kan lese hele oppropet og anbefalingene her (pdf).