Lovutvalg skal evaluere eiendomsmeglingsloven

Eiendomsmeglingsloven er i liten grad endret siden 2007, og Regjeringen har nå nedsatt et utvalg som skal evaluere loven.

I Kongen i statsråd 11. oktober ble det nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven. Utvalget skal ledes av professor Espen Rasmus Moen, Oslo, og skal for øvrig bestå av:

  • Advokat Terje Bergem, Trondheim
  • Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus
  • Professor Hilde Hauge, Bergen
  • Fagdirektør bolig Olav Kasland, Bø i Telemark
  • Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand
  • Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo
  • Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum
  • Forsker II André Kallåk Anundsen, Porsgrunn
  • Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo
  • Seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Bærum

Eiendomsmeglingsloven er i liten grad endret siden 2007, mens det har vært en betydelig regelutvikling på forskriftsnivået. Samtidig har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen, og det har vært en økt sentralisering og spesialisering av eiendomsmeglingsforetakene. Et annet utviklingstrekk er økt bruk av selge-selv-løsninger som tilbys over internett. Disse forholdene m. fl. tilsier at det nå bør foretas en samlet gjennomgang av meglerrollen i eiendomsomsetning og hvordan myndighetene påvirker omsetningen gjennom regelverk, tilsyn, utdanning mv. rettet mot eiendomsmegling eller andre formidlingskanaler mellom selger og kjøper.

På regjeringen.no kan du lese lovutvalgets mandat.

Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe vil utgjøre Advokatforeningens referansegruppe i anledning lovutvalgets arbeid.