Profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling: Uendret premie for 2020

For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Advokatforeningens viktigste medlemstilbud er tilbudene om profesjonsansvarsforsikring, og vi arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet. Tilbudet om profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse på 45 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring på 45 millioner kroner. Forsikringen dekker også økonomisk tap ved straffbare handlinger mot advokatfirmaet og deg som advokat. Kommunikasjonsbistand ved negative påstander i media og bistand og rådgivning ved dataangrep er også dekket. Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA.

For 2020 tilbyr vi uendret pris på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring.

Priseksempler:

Sikkerhetsstillelse for eiendomsmegling for advokat: kr 2 279,-

Sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak hvor advokat er fagansvarlig: kr 4 938,-

Premien for 45 millioner kroner i profesjonsansvarsforsikring er omsetningsbasert og forblir uendret for 2020: 0.5 promille av transaksjonsverdien

Den omsetningsbaserte premien beregnes på bakgrunn av innsendte halvårsoppgaver fra advokaten.

Her kan du lese mer om tilbudet og ved å benytte premiekalkulatoren finne ut hva en forsikring vil koste for deg.