Talentprisen 2020: Kompetanse- og talentutvikling

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. I 2020 skal Talentprisen deles ut til det firmaet som er best til å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling.

Les mer

Granskning: Retningslinjene revideres

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger blir nå revidert av en arbeidsgruppe. Du kan komme med innspill.

Les mer

Innleiereglene vil bli krevende

Det er foreslått at innleiereglene skal bli underlagt offentligrettslig håndheving. Det vil stille svært høye krav til Arbeidstilsynets kompetanse, og Advokatforeningen ser både kvalitative og kvantitative utfordringer ved forslaget.

Les mer

Endringer i verdipapirhandelloven på trappene

Verdipapirlovutvalget, som leverte sin utredning i vinter, foreslo en rekke endringer i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Nå har høringsfristen gått ut.

Les mer

Ikke enighet om hvitvasking

Advokatforeningen hatt en rekke diskusjoner med Tilsynsrådet om forståelsen av hvitvaskingsloven av 2018. Nå behøves en rettslig avklaring.

Les mer

Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

Les mer

Advokatenhjelperdeg.no søker medlemmer til redaksjonsutvalg

Advokatforeningens populære publikumstjeneste trenger redaksjonsutvalg til å gjennomgå nettsidens fagartikler.

Les mer

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg og faste utvalg

Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg og faste utvalg fra 1. januar 2020.

Les mer

Statsbudsjettet 2020: Domstolene må kutte, mer penger til ESAS

Statsbudsjettet viderefører i all hovedsak domstolenes eksisterende prosjekter, uten budsjettøkninger.

Les mer

Statsbudsjettet 2020: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Les mer

Statsbudsjettet 2020: Rettshjelpssatsen underreguleres

Timesatsen for fri rettshjelp foreslås i statsbudsjettet for 2020 å oppjusteres med 20 kroner, til kr. 1060.-. Dermed fortsetter tendensen til å regulere rettshjelpssatsen lavere enn pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Les mer

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre disiplinærutvalg

Advokatforeningen søker dyktige og engasjerte medlemmer til disiplinærutvalgene med virkning fra 1. januar 2020.

Les mer