Granskning: Retningslinjene revideres

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger blir nå revidert av en arbeidsgruppe. Du kan komme med innspill.

Les mer

Innleiereglene vil bli krevende

Det er foreslått at innleiereglene skal bli underlagt offentligrettslig håndheving. Det vil stille svært høye krav til Arbeidstilsynets kompetanse, og Advokatforeningen ser både kvalitative og kvantitative utfordringer ved forslaget.

Les mer

Endringer i verdipapirhandelloven på trappene

Verdipapirlovutvalget, som leverte sin utredning i vinter, foreslo en rekke endringer i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Nå har høringsfristen gått ut.

Les mer

Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

Les mer

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre lovutvalg og faste utvalg

Advokatforeningen trenger dyktige og engasjerte medlemmer til flere lovutvalg og faste utvalg fra 1. januar 2020.

Les mer

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre disiplinærutvalg

Advokatforeningen søker dyktige og engasjerte medlemmer til disiplinærutvalgene med virkning fra 1. januar 2020.

Les mer