Granskning: Retningslinjene revideres

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger blir nå revidert av en arbeidsgruppe. Du kan komme med innspill.

Les mer

Innleiereglene vil bli krevende

Det er foreslått at innleiereglene skal bli underlagt offentligrettslig håndheving. Det vil stille svært høye krav til Arbeidstilsynets kompetanse, og Advokatforeningen ser både kvalitative og kvantitative utfordringer ved forslaget.

Les mer

Endringer i verdipapirhandelloven på trappene

Verdipapirlovutvalget, som leverte sin utredning i vinter, foreslo en rekke endringer i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Nå har høringsfristen gått ut.

Les mer

Ikke enighet om hvitvasking

Advokatforeningen har hatt en rekke diskusjoner med Tilsynsrådet om forståelsen av hvitvaskingsloven av 2018. Nå behøves en rettslig avklaring.

Les mer

Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

Les mer