Granskning: Retningslinjene revideres

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger blir nå revidert av en arbeidsgruppe. Du kan komme med innspill.

Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger ble vedtatt i 2011, og blir i dag aktivt brukt under utførelsen av granskningsoppdrag. Det er nå oppnevnt en arbeidsgruppe som skal revidere retningslinjene.

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Anne Helsingeng, advokat i Bull & Co
  • Preben Haugmoen Mo, advokat i Føyen Torkildsen
  • Georg Abusdal Engebretsen, advokat i Wiersholm
  • Kristian Brandt, advokat i Hjort
  • Thomas Steen Brandi, advokat i Selmer

Dersom du har innspill til arbeidsgruppen kan du kontakte Advokatforeningens sekretariat, post@advokatforeningen.no

Gjeldende retningslinjer for private granskninger kan du lese her