Innleiereglene vil bli krevende

Det er foreslått at innleiereglene skal bli underlagt offentligrettslig håndheving. Det vil stille svært høye krav til Arbeidstilsynets kompetanse, og Advokatforeningen ser både kvalitative og kvantitative utfordringer ved forslaget.

Regjeringen sendte i sommer et forslag om håndhevingen av innleiereglene i arbeidsmiljøloven ut på høring. Forslaget innebærer at reglene – i tillegg til å være underlagt privatrettslig håndheving – vil være underlagt offentligrettslig håndheving. Det ble ikke foreslått nye materielle krav.

Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett har vurdert forslaget. I Advokatforeningens høringssvar fremholdes det at Arbeidstilsynet ved dette skal få tilsynskompetanse med regler som innebærer meget vanskelige og skjønnsmessige rettslige vurderinger.

Lovutvalget for arbeidsrett består av Tarjei Thorkildsen (BAHR), Oddvar Lindbekk (Norman & Co), Monica Furustøl (Arntzen de Besche), Martin Staxrud Jetlund (Schjødt), Simen Lium (Wikborg Rein) og Kristin Fjellby Grung (Adviso).

Les Advokatforeningens høringssvar til forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven her