Statsbudsjettet 2020: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Rettshjelpssalæret

Timesatsen for fri rettshjelp foreslås i statsbudsjettet for 2020 å oppjusteres med 20 kroner, til kr. 1060.-. Dermed fortsetter tendensen til å regulere rettshjelpssatsen lavere enn pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Statsbudsjettet 2020: Rettshjelpssatsen underreguleres

Rettsgebyret øker med 22 kroner

Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2020 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 150 kroner til 1 172 kroner.

Departementet øker i år rettsgebyret med 22 kroner, hvilket er i tråd med beregnet prisvekst for 2020. Departementet tar sikte på å justere rettsgebyret årlig i tråd med prisveksten.

Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg for 2020

Forslag til avgiftssatser 2020

Forslag til skattesatser 2020

St.Prop nr. 1 Skatter og avgifter 2020 

Nyttige lenker til informasjon om Statsbudsjettet

Statsbudsjettet fra A til Å 

Sentrale budsjettdokumenter