UTSATT - Talentprisen 2020: Kompetanse- og talentutvikling

På grunn av koronaviruset og de utfordringene situasjonen medfører for våre medlemmer, har Advokatforeningen besluttet å utsette Talentprisen 2020 på ubestemt tid.

Dette betyr at også søknadsfristen, som var fastsatt til 20. mars, utsettes. Advokatforeningene kommer tilbake med ny frist og tidspunkt for utdelingen. Talentprisen skulle i utgangspunktet deles ut under Advokatenes Fagdager i mai.

Advokatforeningens Talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.