Talentprisen 2020: Kompetanse- og talentutvikling

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. I 2020 skal Talentprisen deles ut til det firmaet som er best til å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling.

Kandidater fra jusstudiet har en bred og allsidig utdanning som gir mange karrieremuligheter. Kompetanse – og talentutvikling sikrer at flere kandidater tilegner seg de riktige verktøyene for å lykkes i advokatbransjen, og gir bedre grobunn for mangfold i talentmassen.

For å tiltrekke seg dyktige kandidater som ønsker å bli i advokatbransjen, stilles høye krav til faglig og personlig utvikling. Talentprisjuryen vil i 2020 premiere de firmaene som kan løfte frem sine unge talenter både internt og eksternt, og som lar unge medarbeidere eksponeres for klientkontakt fra første stund. Juryen vil i år vektlegge både strukturerte og ustrukturerte tiltak, og vil oppfordre også mindre advokatfirmaer til å søke. Firmaene størrelse og innretning vil bli hensyntatt ved bedømmelsen.

I søknadene ønsker juryen en konkret beskrivelse av hvordan firmaet identifiserer sine talenter og hvordan disse synliggjøres. Skriv kort om hvorfor deres firma har lykkes med kompetanse – og talentutvikling internt og hvordan den faktiske læringen skjer.

Talent- og kompetanseutvikling kan innebære følgende:

  • Skole
  • Kurs
  • Mentorordning
  • Relasjonsbygging med klienter
  • Tilgang til prosess
  • Eierskap til sakene

Listen er ikke uttømmende.

Søknadsteksten kan være maksimalt tre A4 sider, men gjerne kortere.  Søknad sendes til post@advokatforeningen.no merk e-posten med Talentprisen 2020. Søknadsfristen er 20. mars. 2020.

Har du spørsmål ta kontakt med advokatfullmektig Caroline Akthar e-post: ca@advokatforeningen.no.