Regionale seminarer i Domstolene - Hvordan tilrettelegge for barn som aktører i domstolene?

Domstoladministrasjonen inviterer dommere, politijurister, ansatte i barnevernet, advokater og barnefaglige sakkyndige til regionale seminarer med tema Domstolsbehandling til barnets beste.

Les mer