Eiendomsmeglingsgruppen har fått nytt styre

Advokatforeningens eiendomsmeglingsgruppe har fått nytt styre.

Det nye styret består av Paul Henning Fjeldheim (leder), Marte Reier, Øyvind Dahle, Andreas S. Christensen og Karoline Winnæss Aarflot. Etter eiendomsmeglingsgruppens vedtekter er gruppens formål å:

  • styrke advokatens rolle som eiendomsmegler,
  • være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling,
  • arbeide aktivt for kompetanseheving blant medlemmene,
  • ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Eiendomsmeglingsgruppen skal således ha en sentral rolle i Advokatforeningens arbeid for medlemmer som driver eiendomsmegling, og ha en funksjon både utad og overfor medlemmene direkte. Fremover vil eiendomsmeglingsgruppen spesielt fokusere på å ivareta advokatenes interesser hva gjelder eiendomsmegling, overfor offentlige myndigheter og å utvikle et godt kurstilbud innen eiendomsmegling.