Gjennomslag i koronaloven

Etter innspill fra Advokatforeningen har Stortinget endret koronaloven slik at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

Les mer

Permitteringstid vil ikke bli godskrevet som praksistid for advokatfullmektiger

Tilsynsrådet skal tilskrives og informeres ved permittering av advokatfullmektiger.

Les mer

Arbeidet med nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter er snart avsluttet.

Vi har fått gode innspill fra våre medlemmer i arbeidet med å gi tilbakemelding til Domstoladministrasjonens arbeid med veileder for smttetrygge rettsmøter.

Les mer

Forsvareroppdrag kan regnes som særlig samfunnskritisk funksjon

Advokatforeningen har fått aksept for at advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker, kan bruke dokumentasjonen for å søke om tilbud om barnehage-/skoleplass.

Les mer

Har du erfaringer med korona-rettsmøter?

Nå utarbeides nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Advokatforeningen behøver dine innspill og erfaringer.

Les mer

Slik kommer man seg inn i domstolenes videomøterom

Fjernmøte med domstolene blir mer og mer vanlig, spesielt i disse tider. Her får du en oversikt over hvordan det fungerer.

Les mer

Ny høring om koronaloven: Advokatforeningen vil ha avgrensning av virkeområdet

Justisdepartementet foreslår å forlenge virketiden til koronaloven. Samtidig har departementet bedt om synspunkter på lovens anvendelsesområde. Advokatforeningen mener at det bør fastsettes grenser for hva koronaforskriftene kan gå ut på.

Les mer

Nå gjennomføres årets internasjonale rettsstatsundersøkelse

Det er for tiden unntakstilstand for på de fleste samfunnsområder, også for demokratiet og rettsstaten. Kanskje er det viktigere enn noen gang å følge med på rettsstatlige utfordringer, også i Norge.

Les mer

Midlertidige regler for deg som er advokat

På grunn av korona-pandemien er det vedtatt en rekke midlertidige lover. Flere av reglene var tidligere å finne i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, som nå er opphevet. Her er en oversikt over lovene som er særlig relevante for advokater

Les mer

Koronatiltak i fylkesnemndene

Det er gitt midlertidige regler for barnevernet og fylkesnemndene under koronautbruddet. Reglene inneholder hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling.

Les mer

Oppdatert oversikt over økonomiske tiltak for advokater, herunder skatt og avgift

I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av epidemien. Vi har laget en oversikt.

Les mer