Nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter klar

Bilde av en tom rettssal med dommerklubbe på bordet

Domstolsadministrasjonen har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet veilederen.

Formålet med rådene i veilederen er å redusere risiko for utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å redusere risiko for smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke være fysisk til stede

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 

Les hele "Veileder i smittevern for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter" her (pdf).