Oppdatert oversikt over økonomiske tiltak for advokater, herunder skatt og avgift

I løpet av de siste ukene er det som følge av korona-epidemien blitt vedtatt flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av epidemien.
Vi har laget en oversikt.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Oversikten er ajour per 20. april 2020. Kredittilgang Kompensasjonsordning med kontanthjelp til bedrifter Kompensasjonsordningen omfatter foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt o