Menneskerettighetsutvalget søker etter et nytt medlem

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg arbeider for å fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettighetene, med særlig fokus på forholdene i Norge.

Menneskerettighetsutvalget arbeider blant annet med:

  • Rapporteringsprosesser til FNs komiteer og CPT, herunder skyggerapportering
  • Barns menneskerettighetssituasjon i Norge, herunder enslige mindreårige asylsøkere
  • Trandum utlendingsinternat
  • Norges bruk av politiarrest
  • Høringsuttalelser på områder med betydning for menneskerettigheter
  • Deltagelse i NGO-forum for menneskerettigheter, Forum for barnekonvensjonen, og samarbeid med organisasjoner som Helsingforskomiteen, Amnesty, ICJ og Raftostiftelsen.
  • Næringsliv og menneskerettigheter
  • Straffeprosessuelle menneskerettigheter i Tyrkia og Polen
  • Det årlige menneskerettighetsseminaret

For å opprettholde den brede sammensetningen i utvalget etterlyses advokater med generell menneskerettskompetanse, likevel slik at kompetanse og erfaring innen utlendingsrett vil være en fordel. Det er viktig at det nye medlemmet er innstilt på å bidra aktivt i utvalgets arbeid.

Interesse for vervet meldes per e-post til hm@advokatforeningen.no. Legg ved CV og en kort presentasjon av din bakgrunn.

Frist: 15. september 2020.

Her kan du lese mer om menneskerettighetsutvalget.