Sultestreikende tyrkisk advokat døde

Screenshot av nekrologen skrevet om Ebru TimTik

Advokat og menneskerettsforkjemper Ebru Timtik døde i slutten av august etter å ha sultestreiket siden februar.

Ebru Timtik og hennes kollega Aytaç Ünsal valgte å sultestreike for å rette oppmerksomheten mot rettsstatens fall i Tyrkia. De var, sammen med 18 andre advokater, dømt til lange fengselsstraffer, fordi de har representert klienter som er i opposisjon til den tyrkiske regjeringen.

Advokatforeningen har sammen med en rekke andre organisasjoner signert en nekrolog til minne om Ebru Timtik. Nekrologen kan leses her (tyrkisk pdf).