Våre koronauttalelser blir hørt

Med høringsfrister ned mot 24 timer er det utarbeidet og levert en lang rekke høringsuttalelser, der våre dyktige tillitsvalgte har bragt sin ekspertise inn i lovgivningsprosessene.

Les mer

Anbefaling til ansettelsesavtaler

Vi har nå fått på plass anbefaling til ansettelsesavtale for ansatte advokater og oppdatert anbefaling til ansettelsesavtale for advokatfullmektiger.

Les mer

Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

Les mer