Spørreundersøkelse fra Rettshjelpsutvalget

Rettshjelpsutvalget gjennomgår i disse dager rettshjelpordningen og ønsker din hjelp til å svare en kort undersøkelse.

Les mer

Spørreundersøkelse om domstolenes organisering

Advokatforeningen ønsker våre medlemmers syn på utredningen fra Domstolkommisjonen.

Les mer

Forslag til kandidater til verv i Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda søker nye medlemmer fra 1. juli 2020.

Les mer

Vi trenger nye medlemmer til vårt lovutvalg for strafferett og straffeprosess

Nå trenger Forsvarergruppen i Advokatforeningen tre-fire nye medlemmer til lovutvalget for strafferett og straffeprosess fra 1. mars 2020.

Les mer

Ny rettshjelpssats fra 1. januar 2020

Rettshjelpssatsen økes til 1060 fra og med 1. januar 2020.

Les mer

Endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet varsler to endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften

Les mer

Høring om saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene

Generelsekretær Merete Smith, leder for forsvarergruppen Marius Dietrichsson og advokat Christian Reusch møtte på høring om saksbehandlingstid på Stortinget denne uken.

Les mer

Høring om isolasjon

Advokat Frode Sulland og advokat Thomas Horn deltok i høring om isolasjon på Stortinget denne uken.

Les mer

Advokatforeningen på høring om Nav-skandalen

Merete Smith var invitert til høringen om NAV-saken som Stortinget gjennomførte 9. januar. Hun pekte blant annet på rammene for fri rettshjelp som en medvirkende årsak til at rettsstaten sviktet i denne saken

Les mer

Kurs om advokaters oppfølging av NAV-saken

Advokatforeningen ønsker å bidra til at Regjeringens ordning med fri rettshjelp for de som vil klage på vedtakene fra NAV blir effektiv og samordnet og har derfor arrangert kurs for advokater.

Les mer