Endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften

Fru Justitia

Justis- og beredskapsdepartementet varsler to endringer i salærforskriften og stykkprisforskriften

Kommentarene til salærsforskriften og stykkprisforskriften er nå lagt i to egne dokumenter. Kommentarene vil bli fjernet fra salærforskriften i Lovdata fra 1. januar 2020. 

Departementet melder også om økt godtgjørelse til forsvarer ved anke over dom i straffesaker. I forbindelse med utvidelse av ankesilingsordningen i straffesaker, får forsvarere økt kompensasjon for arbeid med å utarbeide støtteskriv. 

I saker som honoreres etter salærforskriften kan det etter de nye reglene gis inntil fire timer ekstra til utferdigelse av støtteskriv og tilsvar ved anke, i tillegg til de allerede fastsatte to timene.

I saker som honoreres etter stykkprisforskriften innføres en ny stykkpris på tre ganger offentlig salærsats til utferdigelse av støtteskriv og tilsvar ved anke i saker der hoved-/ankeforhandling har hatt varighet utover ni timer.

Les hele brevet her (pdf)

Veiledning til salærforskriften

Veiledning til stykkprisforskriften